Startår for MC-GROUP ApS


Selskabet er stiftet af nu afdøde CEO Cand. Polit Marcus Choleva i 2012.

Selskabet er en videreførelse af aktiviteter, der blev startet i 1972 i samme selskabsramme af Marcus Choleva, og med hovedsageligt samme personkreds.

Selskabet videreføres efter stifterens død af hans søn, David Choleva MSc (act.), som i november 2021 overtog posten som CEO for selskabet.

Selskabets daglige ledelse forestås af Kurt Bisgaard, CFO og Birgit Rossmann, COO, herunder administrationen i selskabet ApS MC-Invest.

Selskabet har en valgt bestyrelse.


Selskabets investeringer ligger inden for ejendomme - primært erhverv - fordelt i hele Danmark.

Derudover har selskabet investeringer i bl.a. alternativ energi.