Startår for ApS MC-Invest

I sin nuværende skikkelse er selskabets startår 2012. Selskabet er en videreførelse af aktiviteter,
der blev startet så tidligt som i 1972 i samme selskabsramme, og med hovedsageligt samme personkreds.

Marcus Choleva
CEO og stifter
Selskabets hovedaktiviteter:

Selskabets væsentligste aktiviteter ligger indenfor:

* Fast ejendom i Danmark
* Vindenergi
* Solenergi
* Investering i værdipapirer.

 Alle de nævnte investeringsområder har samme prioritet
i selskabets nuværende og fremadrettede aktivitet.